26.5.10

[...]

Adeus amores passados - estou indo embora pro futuro.

[...]